درباره ما


آدرس: ارومیه،خیابان رسالت، کوی اورژانــس دانشــگاه علوم پزشــکی ارومیـــه،معـــاونت فرهنگــی و دانشـجـویی / این سایت توسط دانشجویان فعال فرهنگی و علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اداره می شود
ایمیل: info[at]stumsu.ir
تلفن: 04431937184

نام و نام خانوادگی
ایمیل
موضوع
توضیحات

تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب