خوابگاه شهدای گمنام


اعضا شورای صنفی خوابگاه پسرانه شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی95-96

شورای صنفی خوابگاه شهدای گمنام

کامیار

کریمی

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

 

عارف

حسن بابایی

پرستاری

کارشناسی

 

امیررضا

علی نژاداصل

پرستاری

کارشناسی

 

محسن

کاسب

پرستاری

کارشناسی

 

پیام

زندکریمی

پرستاری

کارشناسی

 

تعداد اعضا

5 نفرتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب