خوابگاه شهید اسماعیل زاده


اعضا شورای صنفی خوابگاه پسرانه شهید اسماعیل زاده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی95-96

شورای صنفی خوابگاه شهید

اسماعیل زاده

رضا

بیگ زاده

اتاق عمل

کارشناسی

 

رسول

ترکاونی

پزشکی

دکتری حرفه ای

 

تعداد اعضا

2 نفر



تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب