خوابگاه کوثر


اعضا شورای صنفی خوابگاه دخترانه کوثر دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی95-96

شورای صنفی خوابگاه کوثر

پریسا

محمودی

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

 

مونا

نیازی

فیزیولوژی پزشکی

کارشناسی ارشد

 

ثریا

گل پری پور

اقتصاد بهداشت

کارشناسی ارشد

 

مهسا

اصل خداپسند

پزشکی

دکترای حرفه ای

 

پرستو

امیری

انفورماتیک پزشکی

کارشناسی ارشد

 

تعداد اعضا

5 نفرتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب