خوابگاه گلستان


اعضا شورای صنفی خوابگاه دخترانه گلستان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی95-96

شورای صنفی خوابگاه گلستان

نگار

علی زاده

پزشکی

دکتری حرفه ای

 

چیمن

دانشیار

پزشکی

دکتری حرفه ای

 

تعداد اعضا

2 نفرتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب