دانشکده پرستاری و مامایی


اعضا شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی95-96

 

 

 

شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی

محسن

رسولی عیسی کند

پرستاری

کارشناسی

 

اسماعیل

نوری

پرستاری

کارشناسی

 

عبدالعزیز

احمدزاده

پرستاری

کارشناسی

 

اسحاق

محمدی

پرستاری

کارشناسی

 

مهسا

محمدی

مامایی

کارشناسی

 

دلینا

مولودی

مامایی

کارشناسی

 

سحر

سلیمان پور

مامایی

کارشناسی

 

تعداد اعضا

7 نفرتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب