دانشکده پیراپزشکی


اعضا شورای صنفی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی95-96

 

 

شورای صنفی دانشکده پیراپزشکی

سیامک

قاسمی کهریزه

فناوری اطلاعات سلامت

کارشناسی

 

حسین

احمدزاده حیدرانلو

اتاق عمل

کارشناسی

 

یوسف

کوهی کردکندی

اتاق عمل

کارشناسی

 

میلاد

نصودی

اتاق عمل

کارشناسی

 

مهدی

پناهیان

هوشبری

کارشناسی

 

تعداد اعضا

5 نفرتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب