شهرداران خوابگاهها


اعضا شهرداران خوابگاهها و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی 95-96

نام خوابگاه نام و نام خانوادگی شهردار رشته تحصیلی مقطع
 شهدای گمنام عارف حسن بابایی پرستاری کارشناسی
شهید قلی پور ناصح قربانی پرستاری کارشناسی
 شهید اسماعیل زاده حبیب اله مقدس دندانپزشکی دکترای حرفه ای
بوستان رقیه قهرمانی حبشی علوم آزمایشگاهی کارشناسی
گلستان خدیجه همتی پزشکی دکترای حرفه ای
کوثر معصومه قلی زاده دارابی علوم تغذیه کارشناسی ارشد تمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب