معرفی مدیر دانشجویی


نام : غفار
نام خانوادگی : آذرنوش
سمت : مدیر امور دانشجویی
مدرک تحصیلی : مدرک تحصیلی همسطح PHD
سوابق اجرائی :
  • - مسئول تحقیقات در هسته گزینش
  • - معاون حراست دانشگاه
  • - مدیر خدمات پشتیبانی
  • - مدیر امور رفاهی و فوق برنامه کارکنان
  • - سابقه فعالیت و عضویت دو دوره در هیئت بدوی کارکنان
  • - سرپرست تربیت بدنی دانشگاه

چارت معاونت دانشجوییتمامی حقــوق مادی و معــنوی این سایت متــعلق به معـــاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه می باشد - طراحی:پارسه وب